Nâng cấp phần mềm – cài đặt ứng dụng màn hình Mazda Connect trên Mazda 3 All New – Facelift

1.200.000

Cài đặt phần mềm không cắt chích đấu dây
Không ảnh hưởng đến hệ thống điện – điện tử và chế độ bảo hành của xe
Hỗ trợ bảo hành phần mềm trong suốt quá trình sử dụng