Cập nhật phần mềm – Việt hóa màn hình Mazda Connect trên Mazda 2

1.200.000

Cài đặt phần mềm không cắt chích đấu dây
Không ảnh hưởng đến hệ thống điện – điện tử và chế độ bảo hành của xe
Hỗ trợ bảo hành phần mềm trong suốt quá trình sử dụng